Har vore utsett for eit hysteri og negativitet i media over fleire år

Av

Det er eit under at ikkje Mattilsynet har forlanga uttak av heila stamma med slik krisemaksimering, skriv Odd Aga.