Laurdag ettermiddag har NVE utvida flaumvarselet på oransje nivå til òg å omfatta Hordaland.

- Det er mest midtre og indre strok som er utsett. Det er framleis usikkerheit knytt til både temperatur- og nedbørsutviklinga, opplyser fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand.

"Det er ventet mye regn, lørdag og søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under ca. 2000 moh natt til søndag. Snøgrensa ventes å synke i løpet av søndagen. Det ventes mest regn på midtre og indre strøk. Mye regn vil gi økende vannføring i vassdragene. Vannføringen kan passere gult varslingsnivå natt til søndag. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag", melder Varsom.no.

Sjå https://varsom.no/flom-og-jordskredvarsling for meir informasjon.