Gå til sidens hovedinnhold

Har undersøkt om lag 1000 prøvar fra Hardangervidda - alle med negativt resultat

Artikkelen er over 1 år gammel

Sidan 2016 har Veterinærinstituttet testa 90.000 hjortedyr for skrantesjuke. Trass i få smittetilfelle er behovet for overvaking framleis til stades.

For tre år sidan vart dei første tilfella av den dødelege og smittsame varianten av skrantesjuke funne på villrein i Nordfjella i Noreg. Det sette i gang ei omfattande testing av jakta og slakta hjortedyr.

Av totalt 90.093 prøvar har 25 positive tilfelle vorte oppdaga, ifølgje Veterinærinstituttet som har samarbeidd med Mattilsynet, Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforsking (NINA) om testinga.

Så langt i år er drygt 20.000 prøvar undersøkte, av dei har berre éin påvist skrantesjuke. Prøven vart tatt av ein 20 år gammal elg i Selbu, og det var ein atypisk variant som ikkje blir sett på som smittsam, som vart oppdaga.

Har gjennomført strukturteljing etter bukkejakta

– Frå Hardangervidda er det undersøkt om lag 1.000 prøvar, alle med negativt resultat. Vi ligg dermed godt an i forhold til å nå 2020-målsettinga om 90 prosent sikkerheit for at det ikkje er rein med skrantesjuke på Hardangervidda, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Landbruks- og matdepartementet presiserer at behovet for overvaking framleis er til stades, og oppmodar alle bidragsytarar om å framleis sikre gode prøvar og å registrere på korrekt vis.

Kommentarer til denne saken