Har starta 2020 etter gamal modell: – Vi må forsøka å finna fram til ei løysing

Hardangerrådet vil i 2020 ta stilling til om det finst alternative driftsmodellar som vil fungera betre enn i dag. Fram til dette vert avklart held ein fram med den gamle modellen.