Har sendt ut farevarsel: Venter mye snø

– Det er uvanlig kald luft vi har over oss, sier meteorologen.