Har nær dobbelt så mange straffesaker som tilsvarande nabodistrikt

Hardanger lensmannsdistrikt har nær dobbelt så mange straffesaker som tilsvarande nabodistrikt.