Har innført manuell dirigering på rv. 13

Statens vegvesen har no innført manuell dirigering på strekninga Ringøy-Bjotveit.