Har heile tida lagt seg på ei strengare linje enn regjeringa - slik kan det bli også etter i dag

Ordførar i Ullensvang, Roald Aga Haug, seier kriseleiingsteamet er nøgde med å heile vegen ha lagt seg på ei strengare linje når det gjeld smitteverntiltak enn det som har kome frå sentralt hald.