Har gjennomført boring for å undersøke potensiale for utfylling

Artikkelen er over 1 år gammel

Den siste tida har det blitt gjennomført boring i sjøen utanfor Holmen på Eitrheim. Det kjem av eit rekkefølgekrav i reguleringsplanen for Eitrheimsneset.