Har fleire interessentar for kjøp av Hjøllotippen

Smelteverkstomta Næringsutvikling jobbar mot å få Hjøllotippen godkjent som næringstomt.