Har fått fleire interessante søknader til leiarstilling: - Me ynskjer fleire

Til no har er det kome fire søknadar på stillinga som dagleg leiar på Hardanger fjordfrukt på Utne. Andre interesserte har nokre dagar til på seg om dei vil vera med å utvikle verksemda vidare.