Har delt opp arbeidsstyrken i mindre grupper: - Situasjonen er på mange måtar uverkeleg

I denne spalta stiller vi spørsmål til lokale bedrifter om koronasituasjonen. Det er fire veker sidan dei første smitteverntiltaka blei sett i verk. Korleis har det gått for næringslivet vårt? I dag snakkar vi med Statkraft.