Har datoen klar for innføring av parkeringsavgift

Raudt Ullensvang ber Odda Parkering AS legga planane om parkeringsavgift på is fram til fylkesmannen har handsama saka. Svaret er nei.