Har betre dagar enn i fjor: — Me slit rett og slett med å få tak i nok bemanning

Dagleg leiar Tom-Jøran Johnsen fortel at dei må vise folk vekk frå Smeltehuset på kaia nesten kvar ettermiddag. Også på den nye restauranten i gågata har det vore fullt kvar kveld sidan opning.