Håpar å opne nytt treningssenter i løpet av mai

Sidan treningssenterkjeda meldte sin ankomst til Odda, har alle treningssenter i heile landet blitt stengt ned for å hindre smittespreiing. No står det berre att nokre dagar med arbeid før senteret i Odda kan opne,