Handbak-gjengen promoterer Hardanger

Hardanger Handbakklubb har fått laga ein video som skal både rekruttera nye medlemmer og promotera regionen.