Trude Aarsand

Roy må haldast borte frå damene for at ungfolane skal få sleppa til

Publisert