Hallo Odda! Lunt og friskt talkshow som hyller Odda og forfattere

Verdens eneste talkshow av og med forfattere og oddinger byr på gode samtaler og noen overraskelser. Så også i år.