Grunnundersøkingane for ny veg er i gang - det fekk lokalbefolkninga til å arrangere folkemøte

Vestland fylkeskommune har i haust gjennomført grunnundersøkingar i Austrepollen. Det fekk lokalbefolkninga til å møte opp ved busshaldeplassen i bygda fredag ettermiddag.