Her heller dei vatn over kvarandre for å få tilgjeving

Denne helga trakk det thailandske tempelet i Grimo til seg tilreisande frå heile Sør-Noreg under den thailandske nyttårsfeiringa.