Grensa er nådd. Når anleggsmaskinane er på plass, må det vera mogleg å få gjort noko raskt med den uakseptable situasjonen

Av

Veg i Ullensvang kommune