Gratis utlån av utstyr i nytt lokale: — Vi vil at det skal vere enkelt for barn og unge å delta i aktivitetar

Kirkens Bymisjon i Odda har flytta utlånssentralen Skattkammeret frå Eide og ned til sentrum.