Godkjenner støtte på 341 millionar kroner til Boliden-utviding

EØS-tilsynet ESA godkjende torsdag miljøstøtte til Boliden sitt P350-prosjekt.