Gjer lokala klare til mai sjølv om det er usikkert om dei kan opne

— Me jobbar som om me skal opne dørene 1. mai.