Går digitalt i formidlingen og vil gi trygghet gjennom det kjente i en usikker tid

– Som museum er det vår oppgave å inspirere og stimulere. Det er en vanskelig situasjon for alle nå. Vi skal gjøre alt vi kan for å bidra positivt.