Gamle kraftlinjer over fjorden blir sprengt ned

Fire luftspenn over innerste delen av Åkrafjorden blir i desse dagar sprengt ned og fjerna.