Gå til sidens hovedinnhold

Galskapen fortsetter i Nordfjella: – Deretter står Hardangervidda for tur

debattinnlegg

Artikkelen er over 2 år gammel
Meiningar:

Et uhyggelig scenario utspiller seg i Nordfjella, der mannskap med snøscootere og helikopter er satt inn i en ny nedskyting av villrein. 55 voksne bukker i sone 2 måtte late livet i vår for å sikre flere CWD-prøver. I dag er det 64 prosent sannsynlighet for at flokken er smittefri, men målet er 90 prosent friskmelding i løpet av 2019. Blir det funnet dyr med CWD betyr det slutten på den siste villreinen i Nordfjella, en stamme som trolig har levd der siden siste istid.

Deretter står Hardangervidda for tur. Myndighetene vil gå hardt til verks også der, i første rekke ved å skyte ut så mange voksne bukker som mulig, siden det er høyest risiko for CWD hos voksen bukk. De har uttrykt at det i teorien er forsvarlig å ta ut hele bestanden av voksne bukker og la ungdyrene pare simlene. Dette til tross for at forskningen understreker betydningen av voksne bukker.

Den femtende nordiske forskningskonferansen om rein og reindrift sier dette: «Videre vil tilgjengeligheten av bukker under brunsten kunne påvirke simlenes organisering og fordeling. Er det mange storbukker i flokken, kan dette føre til at simlene holder seg mer samla og blir mindre forstyrra av småbukker. Dette kan øke sjansen for en synkron kalving, en høyere drektighetsprosent og påvirke kalvingstidspunktet.»

Mattilsynet innrømmer at en hard utskyting av voksen bukk kan påvirke strukturen i villreinflokken, men bare midlertidig. De ser bort fra at forskjøvet kalvingstidspunkt og svake kalver ikke bare vil føre til økte lidelser for kalvene, men også kan gi langsiktige negative ringvirkninger, ved at kalvene som overlever selv kan bli opphav til svake og sent fødte kalver – en ond sirkel som kan bli vanskelig å bryte. Det finnes mange måter å rasere en villreinstamme.

Gjennom hele prosessen, fra nedskytingen av over 1400 reinsdyr i sone 1 og fram til dagens bukkejakt, har Mattilsynet og Miljødirektoratet overkjørt den lokale villreinforvaltningen og kjørt sitt eget destruktive løp. De som kjenner villreinen og villreinområdene blir ikke hørt. Mattilsynet har hastverk og vil ha prøvene nå – koste hva det koste vil. Da betyr dyrevelferd og dyrs egenverdi lite eller ingenting.

Det settes på nytt i gang motorisert ferdsel og jakt i villreinens område, på en tid når dyrene er ekstra sårbare. Simlene er drektige og skal kalve om et par måneder, og det er fortsatt vinter i høyfjellet og dyrene trenger ro for å spare på kroppsreservene og overleve. Miljødirektoratet innrømmer at «den samla belastninga på villreinstammen er vurdert til å være betydelig, men likevel er akseptabel.»

Nasjonalparkstyret bad i februar 2017 skiløpere om å legge turen utenom villreinens områder i Vest-Jotunheimen. Begrunnelsen var: «Det koster villreinen energi hver gang han må flykte. Til slutt trekker de vekk, simlene kaster kalven de bærer på, eller de går til grunne. Noen holder på kalven, slik at begge går til grunne.»

Nå handler det om helt andre forstyrrelser enn skiløpere. Mange frykter en gjentakelse av dyretragediene fra forrige runde, der dyrene var på konstant flukt, flokker søkte tilflukt på fjelltopper der de sto i hardt vær og uten mat i dagevis for å komme unna jegerne, og dyr ble drevet ut i ukjent terreng der de ble tatt av snøras.

I forkant av jakta har myndighetene radiomerket 15 villrein i flokken, for å kunne følge bevegelsene til dyrene og styre dem med helikopter hvis de beveger seg i feil retning. Med andre ord mer stress og jaging av dyr som normalt skulle fått fred på denne tid, og ikke minst – økt risiko for at dyr på flukt kommer over i uønska områder, med potensiell spredning av smitte til nye områder og nedskyting av dyr som følge av dette.

Tiden vil vise hvor langt Mattilsynet og Miljødirektoratet vil gå i forsøket på å friskmelde Norge for CWD. Vi frykter at villreinen blir sett på som et lite offer i den sammenheng. De har gitt seg selv frie hender til å bryte dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven, på leting etter et smittestoff som i neste omgang kan gi dem frie hender til å utrydde villreinen i Norge. Ettertiden vil trolig dømme dem, men bare samtiden kan stoppe dem.

Jenny Rolness

Dyrenes Rett

Kommentarer til denne saken