Fylkessamanslåinga: Nye skilt vil koste 16 millionar kroner

Det kostar å bli storkommune. No må det lagast nye skilt til bygningar og kontor i det tidlegare Hordaland og Sogn og Fjordane.