Fylkesrådmannen vil utsette Hordfast og prioritere rassikring, vedlikehold og Bybanen

De høye bompengene som må til for å finansiere Hordfast kan være helt ødeleggende for prosjektet, mener fylkesrådmann Rune Haugsdal.