Fylkesmannen varslar tilsyn med kommunen som barnehagemynde

I januar og februar skal Fylkesmannen i Vestland føre dokumenttilsyn med barnehagane i Ullensvang kommune. Tema for tilsynet er retten til spesialpedagogisk hjelp.