Fylkesmannen var på veg til å vurdera om reiseforbod var lovleg - No har Ullensvang oppheva forbodet

Spørsmålet om lokale smitteverntiltak er lovlege, var blant temaa då Fylkesmannen torsdag hadde møte med ordførarane i Vestland fylke.