Fylkesmannen klagar på dispensasjonsvedtaket om bygging av leilegheiter

24. juni gav Ullensvang kommune dispensasjon til å bygge eit leilegheitsbygg på Smelteverkstomta, før detaljreguleringsplanen for området er klar, no har Fylkesmannen klaga på avgjerda.