Fylkesadministrasjonen ville legge ned idrettslinja i Odda - det vekka sterke lokale reaksjonar

Førre veke føreslo fylkesadministrasjonen i Vestland å legge ned idrettslinja ved Odda vidaregåande skule.