No er det slutt på ventetid langs vegen mellom Aga og Kråkevik

– Hovudjobbane er ferdigstilte, og det er berre finpuss att.