Fleire bilskadar etter vegarbeid langs fv. 550

Fleire har ifølge Torbjørn Augdal opplevd å få skade på bilane sine i etterkant av vegarbeid i Kråkevik langs fv. 550.