Det er Vegtrafikksentralen vest som melder om stengt veg på twitter klokka 17.44 mandag 4. april.

Entreprenør er på stedet.

Siste: ca kl 18.15 melder de at det er manuell dirigering på stedet og at vegarbeid pågår.