Fryktar at fleire bøter og parkeringsavgifter aukar stressfaktoren blant folk i desse tider

Kommunestyret valde i februar å avvisa innbyggaroppropet mot å innføra parkeringsavgift i Odda sentrum. No krev mindretalet lovlegkontroll av vedtaket.