Frivilligsentralen med nytt tilbod til einsame i desse isolasjonstider

No når dei fleste tilbod og aktivitetar er lukka, og folk flest er isolerte for å unngå smitte av koronaviruset, er det mange som kjenner seg einsame.