Fredag blir det gratis å køyre her

Ferde avsluttar denne veka bompengeinnkrevjinga for Stordalstunnelen på E134 langs Åkrafjorden i Etne.