Frå opplesing til rock og dans: Flott konsert i aulaen til Odda ungdomsskole

uBar konserten på Odda ungdomsskole sist torsdag tok for seg tre av dei tidlegare temaa frå litteratursymposiet - Løgn, Heim og Hjelp.