Fyllingsgraden i Øst- og Sørvest-Norge var i uke 37 på sitt laveste de siste 20 årene. Nivået totalt i Norge økte 0,7 prosentpoeng fra uken før.

I Øst- og Sørvest-Norge ble det satt ny rekord da fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året de siste 20 årene. For magasinene i Øst-Norge lå nivået på 68,5 prosent, opp 2,2 prosentpoeng fra uken før. I Sørvest-Norge lå nivået på 50,6 prosent, opp 0,8 prosentpoeng fra uken før.

Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Samlet sett lå fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge på 68,1 prosent ved utgangen av forrige uke, altså uke 37. Det er en økning på 0,7 prosentpoeng fra uken i forveien.

Normalen de siste 20 årene har vært et nivå på 83,7 prosent på denne tiden av året. Det er magasinene i Øst- og Sørvest-Norge som trekker ned.

I Vest-Norge lå fyllingsgraden under det som er normalen for denne tiden av året. Der lå nivået på 70,2 prosent, opp 1,3 prosentpoeng fra uken før.

I Midt- og Nord-Norge lå fyllingsgraden over det som er normalen for denne tiden av året. For magasinene i Midt-Norge lå nivået på 82,6 prosent, opp 3,4 prosentpoeng fra uken før. I Nord-Norge lå nivået på 89 prosent, ned 1,4 prosentpoeng fra uken før.