Det er fortsatt 1–4 villrein som er smittet med skrantesyke på Hardangervidda, ifølge Veterinærinstituttets beregninger.

Sykdommen ble senest påvist i Hardangervidda villreinområde 6. oktober, skriver NRK.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har bedt om en rapport om hva som skal skje videre. Første gang sykdommen ble funnet på vidda var september 2020.

Miljødirektoratet og Mattilsynet skal komme med sine anbefalinger til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet i starten av november.