Første gangs handsaming av kommuneplanen sin samfunnsdel: Tre satsingsområde

Ullensvang kommune sin samfunnsdel har fokus på bustad, kultur og reiseliv, samt næringsliv. – Dette er områder det er avgjerande å lukkast med, seier rådmannen.