Først bygget vi ei bru til milliarder av kroner, så ba vi folk om å kjøre en annen vei

Av

Vi har nå fått oppskriften på feilslått samferdselspolitikk.