Førre veke var det 88 arbeidsledige i Ullensvang. No er talet 206

Tysdag 17. mars var 18 400 personar registrert som heilt ledige i Vestland fylke, ifølge førebelse tal frå NAV. Det utgjer 5,5 prosent av arbeidsstyrken. I både Ullensvang og Eidfjord aukar no arbeidsløysa