Formannskapet sa ja til forprosjekt - berre eitt parti vil utsetja

Eit stort fleirtal i Ullensvang formannskap er positive til eigarskap i Odda skylift AS. Raudt fekk ikkje støtte for forslag om å utsetja saka.