Foreldre fryktar for skulen: – Ikkje i nærleiken av eit godt pedagogisk tilbod

Kommunedirektøren har føreslått å slå saman 1. til og med 7. klasse ved Mauranger skule til éi gruppe av økonomiske omsyn. Det er både foreldre og rektor sterkt imot.