— For at bedriftene skal overleve er alle avhengige av at hjula ikkje stoppar opp

For at industriverksemdene i Hardanger skal kome seg greitt gjennom korona- og finanskrisa, er det viktig at hjula ikkje stoppar opp.