Folkehøgskulane korona-stengde resten av skuleåret

7. april kom meldinga om at folkehøgskulane her i landet skal vera stengde heile denne våren.