- Folk kliner seg oppå kvarandre og held for lite avstand

Av

Politiet i Hardanger reagerer på at skjenkestader i distriktet ikkje føl opp coronatiltaka som kommunen har laga.